Йерархия

Йерархия на Страниците (Вложени Документи) и Правилата за Съкратена Адресация в Вако Вики


В Вако Вики е реализиран механизъм, който позволява Страниците да се организират йерархически.
С няколко нива на вложеност .

Накратко: може да бъде създадена страничка адреса на която да изглежда например така:

http://wackowiki.org/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Милан


В случая страницата Футбол е вложена в страницата Спорт, от своя страна в нея(Футбол) е вложена друга : Милан.
Получава се следната йерархическа структура : //Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Милан
Тоест, колкото и странно да звучи всяка Страница едновременно е и Папка, в която може да се вложат други Страници .Защо ли е нужно това? Ами най малкото позволява да се изграждат логически структури.Как се създава нова страница в Вако Вики вие надяваме се вече знаете.Ако сте забравили погледнете тук. Накратко за да се създаде нова страница, трябва :
1. ... да се укаже нейният адрес :) и 2. да я напълните със съдържание.


А сега да погледнем какви са Правилата за Съкратена Адресация

--за създаване на вложени Документи
--или за Линк към вече създадени такива

Да разгледаме следният пример


имаме следната йерархия на страничките:


http://wackowiki.org/doc/Doc/Bulgarian/Музика
http://wackowiki.org/doc/Doc/Bulgarian/Спорт
http://wackowiki.org/doc/Doc/Bulgarian/Спорт/Баскетбол
http://wackowiki.org/doc/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол
http://wackowiki.org/doc/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Интер
http://wackowiki.org/doc/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Милан


всъщност в самят Вики сайт йерархията е следната:


/Музика
/Спорт
/Doc/Bulgarian/Спорт/Баскетбол
/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол
/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Интер
/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Милан


ние се намираме на Страницата : /Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол

Ето как изглежда Съкратената Адресация към :

Естественно винаги може да се използва и пълната адресация


1. Линк към текущата страница


Ако някъде в текста е нужно да се постави линк към същата страница на която се намираме, трябва да напише възклицателен знак :

Адресиращ
символ
Например Получаваме
! ((! страница посветена на футбола))
страница посветена на футбола

2. Линк към страница намираща се на същото ниво в йерархията


такава е в нашият пример (/Doc/Bulgarian/Спорт/Баскетбол)

Адресиращ
символ
Например Получаваме
няма
(просто и пишем името)
((Баскетбол страница посветена на баскетбола))

3. Линк към вложена страница (подстраница), тоест страница с по ниско ниво в йерархията


такава в нашият пример е /Doc/Bulgarian//Спорт/Футбол/Интер

Адресиращи
символи
Например Получаваме
!/ ((!/Интер страница посветена на Интер))

4. Линк към страница намираща се на по високо ниво в йерархията


тоест, тази която съдържа текущата страница или друга от нивото на съдържащата, например
/Doc/Bulgarian/Спорт или /Doc/Bulgarian/Музика

Адресиращи
символи
Например Получаваме
../ ((../Музика страница посветена на музиката))

Естественно винаги може да се използва и пълната адресация.

започваща от корена : /
В нашият пример,намирайки се на Страницата : /Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол може да напишем :

както ((!/Интер страница посветена на Интер))
така и ((/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Интер страница посветена на Интер))
резултата е еднакъв:
страница посветена на Интер