Текст

(син)Основи на Форматирането на страничка в Вако Вики

Форматиране на текст: Шрифтове: цвят,размер,стил. Заглавия. ИзравняванеЗа да се ОТМЕНИ действието на който и да е форматер?, трябва да поставите пред него знакът ~ (тилда).

Например : ~--123-- ще отпечата --123--, а не 123

NB Следващите форматери, действат само на един ред от текста,
затова ако е нужно да форматирате няколко реда текст то на всеки ред трябва да сложите нов форматер

обикновен текст обикновен текст

**удебелен текст **удебелен текст

//наклонен текст//наклонен текст

__подчертан текст__подчертан текст

##моноширинен текст##моноширинен текст
№№може и така:№№
№№моноширинен текст№№№№моноширинен текст№№

===Заглавен текст===

Заглавен текст


=====по малък заглавен текст=====

по малък заглавен текст


++ситен текст++ситен текст

NB Оттук надолу форматерите са многоредови.

--зачертан текст--зачертан текст

!!Забележка (Текст с червен цвят)!! Забележка (Текст с червен цвят)

!!(blue)Текст със син цвят!!Текст със син цвят

!!(green)Текст със зелен цвят!!Текст със зелен цвят

??Въпрос??Въпрос


Изравняването се прави с помощта на по- сложна конструкция:

по умълчание текста се изравнява наляво обикновен текст
%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center) центриран текст %%
центриран текст
%%(wacko wrapper=text wrapper_align=right ) текст изравнен отдясно%%
текст изравнен отдясно
%%(wacko wrapper=text wrapper_align=justify) равномерно разпределен текст%%
равномерно разпределен текст (justify)

някакъв код например:
%%$a = $b + $c;%%
$a = $b + $c;

Долен индекс: H vv2vv OH 2 O

Горен индекс или степен: 2^^3^^ 23