Wiki vs Forum

Ако ви трябва място за постоянно обсъждане на някаква тема или общуване с някого, то първото, за което навярно ще се сетите е да използвате Форум. Обаче концепцията на Форума често е неудобна.
Защото:


 • Форумът има предопределена строга структура: [ Категория] -> Форум -> Тема -> Съобщение
 • Съобщенията във Форумът се подреждат по времето на тяхната публикация. Това е добре, ако е нужно само общуване,но е практически бесполезно, ако става дума за съвместна работа над нещо си;
 • Възможностите за форматиране на текста на съобщението във Форумът са мизерни .

Въобще Съобщенията в един Форум не могат да бъдат пълноценни публикаци, защото нямат постоянен адрес (URL) . Освен това Модераторът има власт над всичко – Темите, Съобщенията и т.н. ; фактически никой няма "личен ъгъл".

Какво ни предлага Вики?


 • Структурата, се определя от потребителите абсолютно свободно;
 • Огромни възможности за форматиране на текста, не изискващи, знанието на HTML.

Вики е механизъм, който:

 • Позволява да се изменя съдържанието на един сайт в реално време.
 • По умълчание всеки потребител има право да прави всичко: може да създава нови страници, да редактира съществуващите, да прави коментари.
 • Подробна История. Пълна информация за измененията на дадена страница напоследък се съхранява в база данни.Така може да се види какви измения е правил даден потребител или ако е нужно да се възстанови по-стара версия.

За какво може да се използва Вики?


Вики може да се исползова, с различни цели. Например:


 • База знания по дадена тема;
 • Личен органайзер, бележник;
 • Средство за водене на лични или групови todo- и check-листи;
 • Инструмент за създаване и подръжка на актуална документация по някакъв проект;
 • Способ за организация на собственото мислене.

Подробно за това и много друго може да узнаете тук?.