View source for Wiki vs Forum

Ако ви трябва място за постоянно обсъждане на някаква тема или общуване с някого, то първото, за което навярно ще се сетите е да използвате  **Форум**. Обаче __концепцията на Форума__ често е **неудобна**.
 Защото:

  * Форумът има предопределена строга структура: [ Категория] -> Форум -> Тема -> Съобщение
  * Съобщенията във Форумът се подреждат по времето на тяхната публикация. Това е добре, ако е нужно само общуване,но е практически бесполезно, ако става дума за съвместна работа над нещо си;
  * Възможностите за форматиране на текста на съобщението във Форумът са мизерни .

Въобще Съобщенията в един Форум не могат да бъдат пълноценни публикаци, защото нямат постоянен адрес (URL) . Освен това Модераторът има власт над всичко - Темите, Съобщенията и т.н. ; фактически никой няма "личен ъгъл".

===Какво ни предлага Вики?===

  * Структурата, се определя от потребителите абсолютно свободно;
  * Огромни възможности за форматиране на текста, не изискващи, знанието на HTML.

Вики е механизъм, който:
  * Позволява да се изменя съдържанието на един сайт в реално време.
  * По умълчание всеки потребител има право да прави всичко: може да създава нови страници, да редактира съществуващите, да прави коментари.
  * Подробна История. Пълна информация за измененията на дадена страница напоследък се съхранява в база данни.Така може да се види какви измения е правил даден потребител или ако е нужно да се възстанови по-стара версия.

===За какво може да се използва Вики?===

Вики може да се исползова, с различни цели. Например:

  * База знания по дадена тема;
  * Личен органайзер, бележник;
  * Средство за водене на лични или групови todo- и check-листи;
  * Инструмент за създаване и подръжка на актуална документация по някакъв проект;
  * Способ за организация на собственото мислене.

Подробно за това и много друго може да узнаете ((../WackoДокументи тук)).

----
original is located at: ((/Doc/Bulgarian/WikivsForum))