WackoWiki: Katalogi Wiki

https://wackowiki.org/doc     Version: 21.08.2016 23:57
Poszczególne strony dostępne w tym systemie Wiki mogą być grupowane w powiązane tematycznie katalogi. Niniejsza strona opisuje zasady, do których należy się stosować tworząc odnośniki pomiędzy stronami na różnych poziomach katalogów.

 1. Tworząc odnośnik do tej samej strony:
  • należy użyć znaku wykrzyknika !, na przykład: to jest odwołanie do ((! tej samej)) strony.
 2. Tworząc odnośnik do innej strony na tym samym poziomie w hierarchii katalogów:
  • należy podać wyłącznie nazwę strony, na przykład: PrawaDostępu.
 3. Tworząc odnośnik do innej strony na niższym poziomie w hierarchii katalogów:
  • należy podać nazwę strony, poprzedzoną wykrzyknikiem i ukośnikiem, na przykład: !/KatalogiPodstrona.
 4. Tworząc odnośnik do innej strony na wyższym poziomie w hierarchii katalogów:
  • należy podać nazwę strony, poprzedzoną dwoma kropkami i ukośnikiem, na przykład: ../Wiki.
 5. Tworząc odnośnik do stron na najwyższym (głównym) poziomie w hierarchii katalogów:
  • należy podać nazwę strony, poprzedzoną ukośnikiem, na przykład: /CyberPedia.