WackoWiki: Nagłówki Wiki

https://wackowiki.org/doc     Version: 7 (08.09.2021 08:21)

Nagłówki Wiki

Nagłówki w dokumentach Wiki tworzy się za pomocą znaków równości. W danym dokumencie powinien być co najwyżej jeden nagłówek najwyższego poziomu (odpowiednik <h1>) oraz dowolna ilość nagłówków niższych poziomów. Dla wygody poszczególne nagłówki zostały nazwane zgodnie z numerem, który generują przy tworzeniu Spisu Treści[link1] dokumentów.

Przykłady nagłówków


==Nagłówek najwyższego poziomu==

Nagłówek najwyższego poziomu

===Nagłówek pierwszego poziomu===

Nagłówek pierwszego poziomu

====Nagłówek drugiego poziomu====

Nagłówek drugiego poziomu

=====Nagłówek trzeciego poziomu=====

Nagłówek trzeciego poziomu

======Nagłówek czwartego poziomu======
Nagłówek czwartego poziomu
=======Nagłówek piątego poziomu=======
Nagłówek piątego poziomu