Prawa Dostępu do stron

Dostępne również w Deutsch, English, Espanol, Française, Русский


Autorzy stron mogą nadawać różne prawa dostępu do tworzonych przez siebie stron, z podziałem na 
możliwości: odczytu, zapisu, komentowania.


W każdym z tych pól można wprowadzać Nazwy Wiki użytkowników lub meta znaki o specjalnym znaczeniu:


* – oznacza, że prawo zostaje nadane wszystkim użytkownikom
! – zaprzeczenie. Np. !Nazwa Wiki pozbawia użytkownika Nazwa Wiki danego prawa
$ – oznacza grupę wszystkich zrejestrowanych użytkowników
NazwaWiki – nadaje prawo danemu użytkownikowi


Grupy użytkowników


Od R5 grupy mogą być administrowane przez Admin Panel.Administrator może tworzyć grupy użytkowników w celu uproszczenia nadawania praw dostępu. Prosimy o kontakt, gdy potrzebne będzie utworzenie nowej grupy. Format:


config.php

  'aliases' = ['nazwagrupy' => 'Nazwa1\nNazwa2\nNazwa'];