Табулации

Отстъпи и СписъциОтстъпи
СписъциОтстъпи

Отстъп се получава като в началото на един ред се поставят четно число шпации :


обикновен текст

отстъп формиран от 2 шпации в началото на реда
отстъп формиран от 4 шпации в началото на реда
отстъп формиран от 6 шпации в началото на реда
... и т.н.

Неномерирани Cписъци

Неномериран списък се създава като в началото на един ред се поставят четно число шпации? и символът * (звездичка), веднага след шпациите.
Например така:


обикновен текст
  * първи елемент на неномерирания списък 
    * първи елемент на неномерирания  вътрешен подсписък
    * втори елемент на неномерирания  вътрешен подсписък
    * и т.н.
  * втори елемент на неномерирания списък
  * и т.н.

Резултата ще е такъв:
обикновен текст

 • първи елемент на неномерирания списък
  • първи елемент на неномерирания вътрешен подсписък
  • втори елемент на неномерирания вътрешен подсписък
  • и т.н.
 • втори елемент на неномерирания списък
 • и т.н.


Номерирани списъци
Номерирани цифрови списъци

Номериран цифров списък се създава като в началото на един ред се поставят четно число шпации? и символите 1 (единица) и . (точка след единицата)
Например


обикновен текст
  1. първи елемент на номерирания списък
  1. следващ елемент на номерирания  списък
  1. и т.н.
    1. първи елемент на номериран  вътрешен подсписък
    1. следващ елемент на номериран  вътрешен подсписък
    1. и т.н.
  1.  следващ елемент на основния номерирания  списък
  1. и т.н.
  -- -- --
  1.#8 а така може да се покаже направо осмият елемент на номерирания  списък

Резултат :


обикновен текст

 1. първи елемент на номерирания списък
 2. следващ елемент на номерирания списък
 3. и т.н.
  1. първи елемент на номериран вътрешен подсписък
  2. следващ елемент на номериран вътрешен подсписък
  3. и т.н.
 4. следващ елемент на основния номерирания списък
 5. и т.н.

-- -- --

 1. а така може да се покаже направо осмият елемент на номерирания списък


Номерирани списъци от Букви или Римски цифри

Създават се по подобен начин:Букви Горен Регистър
  A. първи елемент на номерирания списък
  A. следващ елемент на номерирания  списък
  A.  и т.н.
----
Букви Долен Регистър
  a. първи елемент на номерирания списък
  a. следващ елемент на номерирания  списък
  a.  и т.н.
----
Римски цифри
  i. първи елемент на номерирания списък
  i. следващ елемент на номерирания  списък
  i.  и т.н.
  i.  и т.н.
  i.  и т.н.

----

Букви Горен Регистър

 1. първи елемент на номерирания списък
 2. следващ елемент на номерирания списък
 3. и т.н.

Букви Долен Регистър

 1. първи елемент на номерирания списък
 2. следващ елемент на номерирания списък
 3. и т.н.

Римски цифри

 1. първи елемент на номерирания списък
 2. следващ елемент на номерирания списък
 3. и т.н.
 4. и т.н.
 5. и т.н.
 6. и т.н.