Заглавие

Ето как се форматират Заглавията в Вако Вики.
Шест различни размера:
== Голямо Заглавие ==

Голямо Заглавие


=== По малко Заглавие ===

По малко Заглавие


==== Средно Заглавие ====

Средно Заглавие


===== Малко Заглавие =====

Малко Заглавие


====== По малко Заглавие ======
По малко Заглавие

======= Съвсем малко Заглавие=======
Съвсем малко Заглавие