Нова Страница

Как се създава нова страница в Вако Вики


Има няколко начина, най лесният от тях е следният:

  • 1. В някоя, вече съществуваща, страница създавате линк към новата. Как се създава линк погледнете тук.Всъщност така се създава адреса на новата страница.Съхранете!
  • 2.След като съхраните старата страница, натискате на появилият се въпросителен знак, в текста, там където сте създали линка към новата страница.
  • 3.Така се отваря новата страница.Напълвате я със съдържание и я съхранявате.Готово!