Футбол

тази страничка е основната в примера за адресацията в Вако Вики


ние се намираме на Страницата : /Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол

Ето как изглежда Съкратената Адресация към :


Естественно винаги може да се използва и пълната адресация .


1. Линк към текущата страница
Ако някъде в текста е нужно да се постави линк към същата страница на която се намираме, трябва да напише възклицателен знак :

Адресиращ
символ
Например Получаваме
! ((! страница посветена на футбола))
страница посветена на футбола

2. Линк към страница намираща се на същото ниво в йерархията
такава е в нашият пример (/Doc/Bulgarian/Спорт/Баскетбол)

Адресиращ
символ
Например Получаваме
няма
(просто и пишем името)
((Баскетбол страница посветена на баскетбола))

3. Линк към вложена страница (подстраница), тоест страница с по ниско ниво в йерархията
такава например е /Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Интер

Адресиращи
символи
Например Получаваме
!/ ((!/Интер страница посветена на Интер))

4. Линк към страница намираща се на по високо ниво в йерархията
тоест, тази която съдържа текущата страница или друга от нивото на съдържащата, например
/Doc/Bulgarian/Спорт или /Doc/Bulgarian/Музика

Адресиращи
символи
Например Получаваме
../ ((../Музика страница посветена на музиката))

Естественно винаги може да се използва и пълната адресация.

както ((!/Интер страница посветена на Интер)) страница посветена на Интер
така и  ((/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Интер страница посветена на Интер)) страница посветена на Интер


Разгледан е Вики сайт със следната йерархия:


/Музика
/Спорт
/Doc/Bulgarian/Спорт/Баскетбол
/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол
/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Интер
/Doc/Bulgarian/Спорт/Футбол/Милан