WackoWiki: Tworzenie spisu treści

https://wackowiki.org/doc     Version: 23.07.2020 06:10

Informacje ogólne

Mechanizm Wiki ma możliwość automatycznego tworzenia spisu treści dowolnej strony. Spis treści jest dynamicznie generowany na podstawie nagłówków zawartych w dokumencie, przy czym nie są uwzględniane nagłówki pierwszego poziomu (taki nagłówek powinien występować na każdej stronie co najwyżej raz).

Nagłówki w dokumentach


Nagłówki w dokumentach Wiki tworzy się za pomocą znaków równości. W danym dokumencie powinien być co najwyżej jeden nagłówek najwyższego poziomu (odpowiednik <h1>) oraz dowolna ilość nagłówków niższych poziomów. Dla wygody poszczególne nagłówki zostały nazwane zgodnie z numerem, który generują przy tworzeniu Spisu Treści[link1] dokumentów.

Przykłady nagłówków


==Nagłówek najwyższego poziomu==

Nagłówek najwyższego poziomu

===Nagłówek pierwszego poziomu===

Nagłówek pierwszego poziomu

====Nagłówek drugiego poziomu====

Nagłówek drugiego poziomu

=====Nagłówek trzeciego poziomu=====

Nagłówek trzeciego poziomu

======Nagłówek czwartego poziomu======
Nagłówek czwartego poziomu
=======Nagłówek piątego poziomu=======
Nagłówek piątego poziomu


Składnia polecenia

Podstawowy

Spis treści dokumentu tworzony jest za pomocą komendy {{toc}} (od angielskiego Table Of Contents).

Parametry

Komenda może przyjmować dodatkowe parametry {{toc page="nazwastrony" title="Nowy tytuł strony" numerate=1}}, gdzie:

  1. page - jest nazwą strony, dla której wyświetlony zostanie spis treści. Jeżeli parametr nie zostanie podany, spis tworzony jest dla bieżącej strony,
  2. title - dodaje tytuł tworzonego spisu treści,
  3. numerate - włącza i wyłącza automatyczną numerację poszczególnych odnośników.

Przykłady