Линкове

(син)Основи на Форматирането на страница в Вако Вики

Линкове (Връзки), Преадресация(Редирект)

Линк към вътрешен Вики Адрес (например към BgWiki)

просто линк, без описание :
BgWiki или [[BgWiki]] или ((BgWiki))BgWiki

линк с текстово описание :
Обърнете внимание : описанието на един линк е всичко, което се намира след първата Шпация
[[/Doc/Bulgarian Документация по Вако Вики]
или
((/Doc/Bulgarian Документация по Вако Вики))
Документация по Вако Вики

картинка, като линк към вътрешен Вики Адрес:
((/Doc/Bulgarian https://wackowiki.org/wacko_logo.png))
или
[[BgWiki https://wackowiki.org/wacko_logo.png]]
?

поставяне на котва? във Вики Страница и Линк към Котвата

Създаване на котва?
в нужното място на страницата поставяме котва :
{{anchor name="ime_na_kotvata"}} или
{{anchor name="ime_na_kotvata"}}

Линк към котва намираща се на текущата страница
((#ia описание_на линка))описание_на_линка

Линк към котва намираща се на друга страница
((/BgWiki#ime_na_kotva описание_на_линка ))описание_на_линка?
Обърнете внимание : описанието на един линк е всичко, което се намира след първата Шпация


линк към Интернет Адрес (например към https://wackowiki.org)

просто линк, без описание :
https://wackowiki.org
|https://wackowiki.org||
||------||
|| __линк с текстово описание__ :||
||!!Обърнете внимание!! : **описанието на един линк е всичко, което се намира след първата ((../Шпация Шпация))**||
||Българският Фото Портал
или 
Българският Фото Портал|((https://wackowiki.org Българският Фото Портал))||
||------||
|| __линк към картинка, показва самата картинка__ :||
|| описание_на_картинката|((https://wackowiki.org/wacko_logo.png описание_на_картинката))||
||------||
|| __картинка, като линк към интернет адрес__ :||
||
или
|[[http://www.wackowiki.org https://wackowiki.org/wacko_logo.png]]||
||------||
||#
=====Безусловна Пресадресация(Редирект){{anchor name="wp"}}=====
#||
||
Cannot redirect because of wrong redirect parameter
""
ако поставите подобен код 
в което и да е място на вашата страница
и съхраните, то от нея ще се осъществява
автоматическо преадресиране към /DrugaStranica