WackoWiki: Prawa Dostępu do stron

https://wackowiki.org/doc     Version: 02.06.2022 07:20
Dostępne również w Deutsch[link1], English[link2], Español[link3], Française[link4], Русский[link5], 简体中文[link6]

Autorzy stron mogą nadawać różne prawa dostępu do tworzonych przez siebie stron, z podziałem na 
możliwości: odczytu, zapisu, komentowania.

W każdym z tych pól można wprowadzać Nazwy Wiki[link7] użytkowników lub meta znaki o specjalnym znaczeniu:

* – oznacza, że prawo zostaje nadane wszystkim użytkownikom
! – zaprzeczenie. Np. !Nazwa Wiki[link7] pozbawia użytkownika Nazwa Wiki[link7] danego prawa
$ – oznacza grupę wszystkich zrejestrowanych użytkowników
NazwaWiki – nadaje prawo danemu użytkownikowi

Grupy użytkowników


Grupy mogą być administrowane przez Admin Panel[link8].Administrator może tworzyć grupy użytkowników w celu uproszczenia nadawania praw dostępu. Prosimy o kontakt, gdy potrzebne będzie utworzenie nowej grupy.