Nazwa Wiki

Dzięki specjalnemu mechanizmowi system Wiki automatycznie tworzy odnośniki do NazwWiki, czyli słów, które składają się z dwóch połączonych wyrazów pisanych dużą literą. Funkcja ta zdecydowanie ułatwia tworzenie struktury powiązanych ze sobą dokumentów.
NazwyWiki są automatycznie dodawane do Indeksu Stron, gdzie zgromadzone są odnośniki do wszystkich stron danego systemu Wiki. Tworząc odnośniki do poszczególnych stron należy pamiętać, że dokumenty Wiki mogą być grupowane w KatalogiWiki, co zostało wyjaśnione w oddzielnym dokumencie.


Szczególnie istotne jest, że poprawna NazwaWiki musi zostać użyta podczas rejestracji? nowego użytkownika systemu Wiki. Oznacza to, że niemożliwe jest zarejestrowanie się używając pojedynczego wyrazu, na przykład słowa pseudonim (większość przypadków nazw użytkowników naszego forum). Jako nazwę użytkownika Wiki najlepiej użyć swojego ImieniaNazwiska lub odpowiednio zmienić nazwę składającą się z jednego wyrazu, symulując nazwę dwu członową: na przykład: PseudoNim.


Uwaga: W chwili obecnej nasze Wiki nie informuje o błędzie w przypadku próby rejestracji za pomocą nazwy jednowyrazowej pseudonim - po wypełnieniu formularza nie można się jednak zarejestrować. Jest to znany błąd i jednym wyjściem jest opisana powyżej modyfikacja nazwy.