View source for Formatowanie Tekstu

//Dostępne również w językach ((/Doc/Deutsch/Formatierung Deutsch)), ((/Doc/English/Formatting English)), ((../Español/ReglasFormato Español)), ((/Doc/Français/MiseEnForme Français)), ((/Doc/Русский/WackoСинтаксис Русский))//

{{toc numerate=1}}

System obsługi dokumentów pracuje w oparciu o projekt ~WackoWiki, stąd jego formatowanie nieznacznie różni się od innych Wiki. Generalną zasadą jest, że wszystkie specjalne znaczniki formatujące tekst są zawsze podwójne i składają się z dwóch identycznych części otwierającej i zamykającej, co zostało wyjaśnione na przykładach poniżej. 
W razie problemów polecamy zapoznać się z dodatkowymi dokumentami dotyczącymi formatowania tekstu 

Te i inne metody formatowania tekstu najlepiej testować w specjalnie w tym celu przygotowanym ((/Sandbox brudnopisie)) - zapraszamy :)===Podstawowe formatowanie===

#|| ||
##""**pogrubienie**""##
|
**pogrubienie**
|| ||
##""//kursywa//""##
|
//kursywa//
|| ||""%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center) wyśrodkowanie %%""
wrapper_align może mieć także inne parametry: center(środek), right(prawo) lub justify(wyjustowanie).
--++(także ""''>>wyśrodkowanie<<''"", ale lepiej go nie używać).++--
|
%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center) wyśrodkowanie %%
|| ||
##""__podkreślenie__""##
|
__podkreślenie__
|| ||
##""--przekreślenie--""##
|
--przekreślenie--
|| ||
##""##czcionka o stałej szerokości##""##
|
##czcionka o stałej szerokości##
|| ||
##""++mała czcionka++""##
|
++mała czcionka++
|| ||
##""!!uwaga!!""##
|
!!uwaga!!
|| ||
##""!!(blue) kolor niebieski!!""##
++Obsługiwane kolory to: (red) - !!(red) czerwony!! , (green) - !!(green) zielony!! i (blue) - !!(blue) niebieski!!++ 
|
!!(blue) kolor niebieski!!
|| ||
##""??Wyróżnienie??""##
|
??Wyróżnienie??
|| ||
Index gorny ##""E=mc^^2^^""##
|
E=mc^^2^^
|| ||
Index dolny ##""Hvv2vvO""##
|
H vv2vv O
|| ||#

===Odnośniki===
Jako znacznik znaków do tworzenia linków można użyć okrągłego ##""((, ))""## lub kwadratu ##""[[, ]]""##. używa się nawiasów. Oba znaki są jednakowe. Nawiasy kwadratowe mogą być użyteczne, jeśli tekst dokumentu zawiera już proste nawiasy okrągłe, które mogą być mylnie uznane za znaczniki.

====Linki zewnętrzne====
#|| ||
##""[[https://wackowiki.org/ WackoWiki ]]""## 
lub ##""((https://wackowiki.org/ WackoWiki))""##
|
[[https://wackowiki.org/ WackoWiki]]
|| ||
##""https://wackowiki.org""## automatycznie dodawany odnośnik
|
https://wackowiki.org
|| ||
##""PPR:OneMinuteWiki""##
((/Doc/English/WikiConcept/InterWiki InterWiki linking))

|
PPR:OneMinuteWiki
|| ||
##""mailto:address@example.com""##
##""((address@example.com))""##
wstawianie adresu poczty internetowej (zwanej: e-mail lub list-el)
|
mailto:address@example.com
((address@example.com))
|| ||
##""xmpp:adresse@example.com""##
Jabber.
|
xmpp:adresse@example.com
|| ||#

====Linki wewnętrzne====
#|| ||
##""((KatalogiWiki))""##
|
((KatalogiWiki))
|| ||
##""((KatalogiWki Strona wyjaśniająca sposób tworzenia hierarchii i grupowania dokumentów Wiki))""##
|
((KatalogiWiki Strona wyjaśniająca sposób tworzenia hierarchii i grupowania dokumentów Wiki))

|| ||
##""https://wackowiki.org/wacko_logo.png""## 
Dodawanie obrazka bez odnośnika.
|
https://wackowiki.org/wacko_logo.png
|| ||
##""((http://wackowiki.org/ https://wackowiki.org/wacko_logo.png))""## 
Dodawanie obrazka z odnośnikiem do innego dokumentu.
|
((http://wackowiki.org/ https://wackowiki.org/wacko_logo.png))
|| ||
##""((https://wackowiki.org/wacko_logo.png Wacko Wiki))""## 
Obrazek z podpisem alternatywnym 
|
((https://wackowiki.org/wacko_logo.png Wacko Wiki))
|| ||
##""{{anchor href="test"}}""## 
deklaracja kotwicy.
|
{{anchor href="test"}}
|| ||
##""((#test))""## i ##""((/Witamy#TOC_1))""## 
odwołanie do kotwicy.
|
((#test)) i ((/Witamy#TOC_1))

|| ||
##""file:/mammut_mascot.jpg""## lub ##""file:/Subpage/archive.zip""## 
wstawianie odnośników do wgranych plików
|
file:/mammut_mascot.jpg
file:/Subpage/archive.zip
|| 
 ||#

**Wskazówka:** Do wszystkich słów składających się z dwóch wyrazów pisanych dużą literą (na przykład **FormatowanieTekstu**), zostanie automatycznie dodany odnośnik do odpowiedniego dokumentu w obrębie tego systemu Wiki. W szczególności nie jest konieczne dodawanie ~http://wackowiki.org... w celu sformowania odnośnika.
Jeżeli konieczna jest zmiana odmiany NazwyWiki należy użyć podwójnych nawiasów i poprawnej formy NazwyWiki. Na przykład tekst: ""Wyświetl listę ((/RecentChanges ostatnich zmian))"" zostanie zamieniony na: Wyświetl listę ((/RecentChanges ostatnich zmian)).


**Wskazówka:** Aby wyłączyć funkcję automatycznego tworzenia odnośnika z dwóch połączonych wyrazów (na przykład ""~WackoWiki"") należy taki wyraz umieścić w podwójnym cudzysłowie ""WackoWiki"". Przed wyrazami można również umieszczać znak tyldy (##""~""##), na przykład ~WackoWiki.

**Wskazówka:** Aby utworzyć odnośnik do stron, które nie stanowią ((NazwaWiki NazwyWiki)) należy wykorzystać podwójne nawiasy. Na przykład odnośnik do ((/HomePage głównej strony)) można utworzyć w ten sposób: **~((/HomePage głównej strony))**.


===Nagłówki i spisy treści===

{{include page="SpisyTreści" notoc="1"}}


===Listy numerowane i nienumerowane===

Treść listy najlepiej wciąć za pomocą znaku tabulacji lub podwójnego odstępu, a następnie użyć jednego ze znaków ***, 1., A., a., lub i.** (uwaga na znak kropki), aby uzyskać pożądany typ listy.

#|| ||
"" pierwsza linia
    wcięta linia (za pomocą znaku TAB lub podwójnego odstępu)""
|
  pierwsza linia
    wcięta linia (za pomocą znaku TAB lub podwójnego odstępu)
|| ||
"" * nienumerowana lista - pierwszy element
  * nienumerowana lista - kolejny element""
|
  * nienumerowana lista - pierwszy element
  * nienumerowana lista - kolejny element
|| ||
"" 1. numerowana lista - pierwszy element
  1. numerowana lista - kolejny element""
|
  1. numerowana lista - pierwszy element
  1. numerowana lista - kolejny element
|| ||
"" A. lista alfabetyczna (duże litery) - pierwszy element
  A. lista alfabetyczna (duże litery) - kolejny element""
|
  A. lista alfabetyczna (duże litery) - pierwszy element
  A. lista alfabetyczna (duże litery) - kolejny element
|| ||
"" a. lista alfabetyczna (małe litery) - pierwszy element
  a. lista alfabetyczna (małe litery) - kolejny element""
|
  a. lista alfabetyczna (małe litery) - pierwszy element
  a. lista alfabetyczna (małe litery) - kolejny element
|| ||
"" i. numerowana lista (format łaciński) - pierwszy element
  i. numerowana lista (format łaciński) - kolejny element""
|
  i. numerowana lista (format łaciński) - pierwszy element
  i. numerowana lista (format łaciński) - kolejny element
|| ||#

===Cytowanie i definicje===
#|| 
||
##""<[Cytowanie]>""##
|
<[Cytowanie]>
||
||
##""(?Wyrażenie oraz jego definicja jaka pojawi się po najechaniu myszką?)""##
|
(?Wyrażenie oraz jego definicja jaka pojawi się po najechaniu myszką?)
||
 ||
##""(?Definicja paru wyrazów == Tu jest ona ukryta?)""##
|
(?Definicja paru wyrazów == Tu jest ona ukryta?)
||
 ||#

===Przypisy dolne===
#||
||
Tekst, jeden przypis##""[[*]]""## a potem następny##""[[**]]""##
|
Tekst, jeden przypis[[*]]a potem następny[[**]]
|| ||
Tekst, przypis ponumerowany##""[[*1]]""## i następny##""[[*2]]""##
|
Tekst, przypis ponumerowany[[*1]] i następny[[*2]]
|| ||
##""[[#*]]""## Tekst dla pierwszego przypisu
##""[[#**]]""## Tekst dla drugiego przypisu
##""[[#1]]""## Tekst dla pierwszego przypisu
##""[[#2]]""## Tekst dla drugiego przypisu
|
[[#*]] Tekst dla pierwszego przypisu
[[#**]] Tekst dla drugiego przypisu
[[#1]] Tekst dla pierwszego przypisu
[[#2]] Tekst dla drugiego przypisu
|| ||#

#||
|| **auto-generated footnotes**
## ""[[^ text of footnote here]]""## | generuje przypisy na końcu strony, ((!/Footnotes zob. przykład)) ||
||#

===Cytowanie===
Aby oznaczyć tekst jako odpowiedź lub komentarz, można użyć następującej składni:

#||
|| %%Cześć!
> Tak, to jest to.
>> Czy jesteś pewien?
> Oczywiście, że tak!
>> Naprawdę?
>> Co teraz?
%% | 
Cześć!
> Tak, to jest to.
>> Czy jesteś pewien?
> Oczywiście, że tak!
>> Naprawdę?
>> Co teraz? ||
||#


===Tabele===

**Tabele z obramowaniem**
##""#|
*|header 1|header 2|header 3|*
||komórka 11|komórka 12|komórka 13||
||komórka 21|komórka 22||
|#""##

#|
*|header 1|header 2|header 3|*
||komórka 11|komórka 12|komórka 13||
||komórka 21|komórka 22||
|#

**Tabele bez obramowania, szerokość 100%**
##""#||
||komórka 11|komórka 12|komórka 13||
||komórka 21|komórka 22||
||#""##

#||
||komórka 11|komórka 12|komórka 13||
||komórka 21|komórka 22||
||#

**Uwaga:** Złożone tabele mogą być tworzone przy użyciu inline HTML, jeśli są dostępne.
Aby dołączyć rurkę ##|## jako zawartość do Twojej komórki, zamknij rurkę parą podwójnych cytatów: ##~""|""##

===Inne przykłady===


**Linia pozioma <hr>:**

#|| || ##""----""## |
----|| ||#

**Wymuszenie nowej linii:**
#|| || tekst##""---""##teraz zacznij od nowej linii |
tekst---teraz zacznij od nowej linii|| ||#

**Tekst bez formatowania**
#|| ||Tekst, którego formatowanie nie powinno być z jakichś powodów zmieniane należy umieścić pomiędzy podwójnym cudzysłowem.|"" Ten tekst nie zostanie **pogrubiony**.""|| ||#

**Czysty HTML**
##""<# kod html #>""##
Można używać czystego kodu html na stronach Cyberpedii, należy go umieścić pomiędzy tymi znacznikami. Dla bezpieczeństwa zostanie on jednak przefiltrowany zgodnie z zasadami ((/Dev/Projects/SafeHTML safeHTML)), więc używanie go na stronach może trochę je spowolnić. 

===Rozszerzenia - dodatkowe znaki formatujące===
Możliwości formatowania tekstu w WackoWiki mogą być w prosty sposób rozszerzone przy użyciu dodatkowych zewnętrznych formatów, które są wywoływane za pomocą składni ##""%%(nazwa_formatowania) tekst%%""##.
Dostępne formatery aktualnie to :
##wacko## - czyli standartowy , uzywany na cyberpedii
##code## - bez podświetlania
##comments## - komentarze , widoczne tylko podczas edycji
Podświetlanie języków programistycznych:
##css##, ##hl##, ##html##, ##ini##, ##java##, ##pascal##, ##sql##, ##php##

Przykład podświetlania składni kodu:

**Formatowanie języka PHP:**
##""%%(php) <?php kod PHP ?>""##

#|| || 
##""%%(php)
<?php
phpinfo();
$s = "Hello, World!\n";
print $s;
%%""## |
%%(php)
<?php
phpinfo();
$s = "Hello, World!\n";
print $s;
%%|| ||#
  * Uwaga: Kod PHP należy dodatkowo wprowadzić pomiędzy znakami ##<?php## i ##?>##.

**Komentarze**
#|| ||
##""""##
|
Wprowadzony komentarz będzie widoczny podczas edycji. || ||#
 
===Wrappery dla formaterów===
Wrappery pozwalają na wzbogacenie możliwości formaterów tekstu.
Dostępne typy wrapperów to: ##text##, ##page##, ##box##, ##shade## .

Przykłady użycia:
#||
|| ##""%%(css wrapper=box wrapper_align=left wrapper_width=270)
.d { font-size: 70% }
%%""## | %%(css wrapper=box wrapper_align=left wrapper_width=270)
.d { font-size: 70% }
%% ||
||#

#||
|| ##""%%(css wrapper=shade)
.d2 { font-size: 70% }
%%""## |
%%(css wrapper=shade)
.d2 { font-size: 70% }
%% ||
|| | ??shade?? - czyli cień jest to po prostu ??box?? bez argumentów || 
||#

#|| 
|| ##""%%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)
tekst po środku , w ++dodatku++ //normalnie// **formatowalny**
%%""## | %%(wacko wrapper=text wrapper_align=center)
tekst po środku , w ++dodatku++ //normalnie// **formatowalny**
%% ||
|| | ??text?? - pozwala wyznaczyć położenie bloku tekstu||
|| ##""%%(wacko wrapper=page wrapper_width=200)
tekst nie przekroczy 200 pixeli , aaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaa aaa
%%""## |
%%(wacko wrapper=page wrapper_width=200)
tekst nie przekroczy 200 pixeli , aaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaa aaa
%%||
|| | ??page?? - pozwala regulować szerokość tekstu tak jak i jego położenie ||
||#

#||
|| ##""%%(wacko wrapper=box wrapper_width=300 wrapper_align=left)
**Kto to zna?**---- 
>>Srebrny w głowie chip<<---
>>wolnym czyni mnie<<---
>>gdy zespolony z metalem<<---
>>dostrajam się<<---
//Cyberpunk 2020// %%""## |
%%(wacko wrapper=box wrapper_width=300 wrapper_align=left)
**Kto to zna?**---- 
>>Srebrny w głowie chip<<---
>>wolnym czyni mnie<<---
>>gdy zespolony z metalem<<---
>>dostrajam się<<---
//Cyberpunk 2020// %% ||
||#