Polski WackoWiki Documentation

Dostępne również w językach Deutsch, English, Magyar, Español, Français, Português, Русский, 简体中文. WackoWiki Logo


Na tej stronie udostępniane zostały podstawowe wiadomości o WackoWiki w języku polskim.


Przygotowane w tej chwili dokumenty, które będą pomocne przy zapoznawaniu się z możliwościami tego systemu Wiki:


  • Nazwy Wiki – jak traktowane są specjalne słowa Wiki,
  • Cechy – Cechy WackoWiki
  • Formatowanie Tekstu – tworzenie i formatowanie dokumentów Wiki,
  • Prawa Dostępu – w jaki sposób zmienić lub ograniczyć prawa dostępu do poszczególnych stron Wiki,
  • Katalog Wiki – katalogi (inaczej klastry) Wiki, jako sposób grupowania i tworzenia hierarchii dokumentów,
  • Spisy Treści – automatyczne tworzenie spisów treści i nagłówków dokumentów.
  • Inter Wiki – jak błyskawicznie utworzyć odnośnik do innych stron,
  • Użytkownicy – zarejestrowani użytkownicy naszego Wiki