View source for Katalogi Wiki

Poszczególne strony dostępne w tym systemie Wiki mogą być grupowane w powiązane tematycznie katalogi. Niniejsza strona opisuje zasady, do których należy się stosować tworząc odnośniki pomiędzy stronami na różnych poziomach katalogów.

  1. Tworząc odnośnik do tej samej strony:
    * należy użyć znaku wykrzyknika ##!##, na przykład: to jest odwołanie do ##~((! tej samej))## strony.
  1. Tworząc odnośnik do innej strony na tym samym poziomie w hierarchii katalogów:
    * należy podać wyłącznie nazwę strony, na przykład: ##PrawaDostępu##.
  1. Tworząc odnośnik do innej strony na niższym poziomie w hierarchii katalogów:
    * należy podać nazwę strony, poprzedzoną wykrzyknikiem i ukośnikiem, na przykład: ##!/KatalogiPodstrona##.
  1. Tworząc odnośnik do innej strony na wyższym poziomie w hierarchii katalogów:
    * należy podać nazwę strony, poprzedzoną dwoma kropkami  i ukośnikiem, na przykład: ##((../Wiki))##.
  1. Tworząc odnośnik do stron na najwyższym (głównym) poziomie w hierarchii katalogów:
    * należy podać nazwę strony, poprzedzoną ukośnikiem, na przykład: ##/CyberPedia##.