View source for Nagłówki Wiki

Nagłówki w dokumentach Wiki tworzy się za pomocą znaków równości. W danym dokumencie powinien być co najwyżej jeden nagłówek najwyższego poziomu (odpowiednik ##<h1>##) oraz dowolna ilość nagłówków niższych poziomów. Dla wygody poszczególne nagłówki zostały nazwane zgodnie z numerem, który generują przy tworzeniu ((/Doc/Polski/SpisyTreści Spisu Treści)) dokumentów.

====Przykłady nagłówków====

#||
|| ##""==Nagłówek najwyższego poziomu==""## |
==Nagłówek najwyższego poziomu==||

|| ##""===Nagłówek pierwszego poziomu===""## |
===Nagłówek pierwszego poziomu===||
|| ##""====Nagłówek drugiego poziomu====""## |
====Nagłówek drugiego poziomu====||
|| ##""=====Nagłówek trzeciego poziomu=====""## |
=====Nagłówek trzeciego poziomu=====||
|| ##""======Nagłówek czwartego poziomu======""## |
======Nagłówek czwartego poziomu======||
|| ##""=======Nagłówek piątego poziomu=======""## |
=======Nagłówek piątego poziomu======||
||#