View source for Nazwa Wiki

Dzięki specjalnemu mechanizmowi system Wiki automatycznie tworzy odnośniki do  ((! NazwWiki)), czyli słów, które składają się z dwóch połączonych wyrazów pisanych dużą literą. Funkcja ta zdecydowanie ułatwia tworzenie struktury powiązanych ze sobą dokumentów.
((! NazwyWiki)) są automatycznie dodawane do Indeksu Stron, gdzie zgromadzone są odnośniki do wszystkich stron danego systemu Wiki. Tworząc odnośniki do poszczególnych stron należy pamiętać, że dokumenty Wiki mogą być grupowane w ((KatalogiWiki KatalogiWiki)), co zostało wyjaśnione w oddzielnym dokumencie.

Szczególnie istotne jest, że poprawna ((! NazwaWiki)) musi zostać użyta podczas ((/Rejestracja rejestracji)) nowego użytkownika systemu Wiki. Oznacza to, że niemożliwe jest zarejestrowanie się używając pojedynczego wyrazu, na przykład słowa pseudonim (większość przypadków nazw użytkowników naszego forum). Jako nazwę użytkownika Wiki najlepiej użyć swojego **~ImieniaNazwiska** lub odpowiednio zmienić nazwę składającą się z jednego wyrazu, symulując nazwę dwu członową: na przykład: **~PseudoNim**.

**!!Uwaga!!**: W chwili obecnej nasze Wiki nie informuje o błędzie w przypadku próby rejestracji za pomocą nazwy jednowyrazowej **pseudonim** - po wypełnieniu formularza nie można się jednak zarejestrować. Jest to znany błąd i jednym wyjściem jest opisana powyżej modyfikacja nazwy.