Prawa Dostępu do stron

Dostępne również w Deutsch, English, Español, Française, Русский, 简体中文


Autorzy stron mogą nadawać różne prawa dostępu do tworzonych przez siebie stron, z podziałem na
możliwości: odczytu, zapisu, komentowania.


W każdym z tych pól można wprowadzać Nazwy Wiki użytkowników lub meta znaki o specjalnym znaczeniu:


* - oznacza, że prawo zostaje nadane wszystkim użytkownikom
! - zaprzeczenie. Np. !Nazwa Wiki pozbawia użytkownika Nazwa Wiki danego prawa
$ - oznacza grupę wszystkich zrejestrowanych użytkowników
NazwaWiki - nadaje prawo danemu użytkownikowi


Grupy użytkowników


Grupy mogą być administrowane przez Admin Panel.


user group management


Administrator może tworzyć grupy użytkowników w celu uproszczenia nadawania praw dostępu. Prosimy o kontakt, gdy potrzebne będzie utworzenie nowej grupy.