View source for Prawa Dostępu do stron

Dostępne również w ((../Deutsch/Zugriffssteuerung Deutsch)), ((../English/AccessControl English)), ((../Español/ControlAcceso Español)), ((../Français/GestionDesDroits Française)), ((../Русский/ПраваДоступа Русский)), ((../简体中文/访问控制表 简体中文))

Autorzy stron mogą nadawać różne prawa dostępu do tworzonych przez siebie stron, z podziałem na 
możliwości: **odczytu,** **zapisu,** **komentowania.**

W każdym z tych pól można wprowadzać ((NazwaWiki Nazwy Wiki)) użytkowników lub meta znaki o specjalnym znaczeniu:

##*## - oznacza, że prawo zostaje nadane wszystkim użytkownikom
##!## - zaprzeczenie. Np. !((NazwaWiki Nazwa Wiki)) pozbawia użytkownika ((NazwaWiki Nazwa Wiki)) danego prawa
##$## - oznacza grupę wszystkich zrejestrowanych użytkowników
##NazwaWiki## - nadaje prawo danemu użytkownikowi


===Grupy użytkowników===

Grupy mogą być administrowane przez ((/Doc/English/AdminPanel Admin Panel)).

file:/ap_groups_en.png

Administrator może tworzyć grupy użytkowników w celu uproszczenia nadawania praw dostępu. Prosimy o kontakt, gdy potrzebne będzie utworzenie nowej grupy.